+1

 Active Directory Toplu User Ekleme işlemi sistem ve sistem yöneticilerinin Powershell Script ile Toplu şekilde kullanıcı eklemek işinizi kolaylaştıracaktır. Bazı durumlarda Örnek olarak Adana1,Adana2 gibi 100 tane kullanıcı oluşturmanız istenebilir. Ve hepsine şifreyi aynısı yapabileceğiniz standart bir kullanıcı profilleri oluşturmanız gerekebilen durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda manuel olarak teker teker yapmak zahmetli bir iş olacaktır. Powershell script yardımıyla bu işlemi kolayca yapabilir. Anında kullanıcıları oluşturabilir ve şifrelerini belirleyebilirsiniz. Bu işlem işinizi oldukça hızlandıracaktır. Aşağıdaki script’i kopyalayın kendinize göre giriş yapın ve kullanıcıyı kolay oluşturun.

Password kısmını istediğiniz gibi değiştirerek kendi şifrelenizi kullanabilir .Hatta bu kullanıcıların bir sonraki girişinde şifre değiştirmeside istenebilir.

## Active Directory Toplu User Ekleme
##arananounun distinguishedname ve domain adı giriniz. Password kısmını istediğiniz şifre yapabilirsiniz;
$arananou=” “
$domainadı=””
$ouadı=Get-ADOrganizationalUnit -filter * -SearchBase $arananou | Select-Object DistinguishedName
$ouadı1=$ouadı.DistinguishedName
$kullanıcıadı=”user”
$soyadı=”soyad”
$i=1
foreach($ou in $ouadı1){
$user= $kullanıcıadı+$i
$gorunenisim=$user+$soyadı
$usergiris=$gorunenisim+”@$domainadı”
New-ADUser -GivenName $user -Surname $soyadı -DisplayName $gorunenisim -UserPrincipalName $usergiris -Name $user -Path $ou -Enabled $true -AccountPassword (ConvertTo-SecureString “[email protected]” -AsPlainText -force) -passThru
Write-Host New-ADUser -GivenName $user -Surname $soyadı -DisplayName $gorunenisim -SamAccountName $gorunenisim -UserPrincipalName $usergiris -Name $user -Path $ou -Enabled $true -AccountPassword (ConvertTo-SecureString “[email protected]” -AsPlainText -force) -passThru

$i++
}

 

 Active Directory kullanıcı sayıları bilgileri gibi bazı scriptler.“https://tolgaceyhan.com/powershell-ile-active-directory-kullanici-sayilarini-gormek/”

Active Directory ve Script konulu başlıklarımızı takipte kalın…

+1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
0 CommentsYorum Kapat

Yorumla