SQL Server Configuration Manager Yok konusuna değindik, SQL Server yüklemesinden sonra SQL Server Configuration Manager yani SQL server Yönetim konsolunu bulamayabilirsiniz veya kısayollarınızda olmayabilir. Yönetim Konsolunu bulmanın bir kaç yöntemi vardır. Bu yöntemleri anlatacağız ve bir powershellscript ile destekleyeceğiz.

Yöntem 1 SQL Server Configuration Manager Yok

İlk olarak, Başlat Microsoft SQL Server “yüklenen versiyon” bende şu anda 2017 var. Aşağı açılan menüyü kullanırsanız bulabilirsiniz.

SQL Server Configuration Manager Yok Başlat Menüsünde Bulma

Yöntem 2

SQL Server Configuration Manager Yok Dosya içerisinde

C diskinde bulabilirsiniz,

SQL SERVER 2017: C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager14.msc
SQL SERVER 2016: C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager13.msc
SQL SERVER 2014: C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager12.msc
SQL SERVER 2012: C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager11.msc
SQL SERVER 2018: C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager10.msc

Yöntem 3

Son olarak ,Windows Powershell script yardımıyla hızlıca masaüstüne kısayol oluşturabilirsiniz.

##hedef uzantıda koyu renkli yeri sürümünüze göre değiştirin
$hedefuzantı = "$env:SystemRoot\System32\SQLServerManager14.msc"
## kısayolyerinde koyu renkli yeri istediğiniz kısayol ismi ile değiştirin
$kısayolyeri = "$env:Public\Desktop\sqlservermanager.lnk"
$Script = New-Object -ComObject WScript.Shell
$kısayol = $Script.CreateShortcut($kısayolyeri)
$kısayol.TargetPath = $hedefuzantı
$kısayol.Save()

Sonuç olarak SQL Server Yönetim konsolu görünmediği ya da yok olan durumlarda yukarıdaki 3 yöntemide kullanarak ulaşabilirsiniz. 3.Yöntemde kullanıcının masaüstüne kısayol oluşturabilirsiniz ve hızlıca kullanabilirsiniz.

Diğer yazılarımıza aşağıdaki kategorilerden ulaşabilirsiniz.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
0 CommentsYorum Kapat

Yorumla